Strešné doplnky, príslušenstvo k streche, fólie na strechu - www.lacny-plech.sk - www.lacny-plech.sk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Príslušenstvo

DOPLNKY K STRECHÁM

Strešné príslušenstvo je dôležitou súčasťou pre každú strechu.
Najväčšie využitie majú tie doplnky, ktoré vám popíšeme nižšie.

V prípade záujmu akéhokoľvek iného príslušenstva kontaktujte náš obchodný úsek.

Vetrací hrebeňový a nárožný pás
Používa sa na odvetranie krytiny. Umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku štítového aj nárožného hrebeňa. Udáva sa v bežných metroch so zaokrúhlením nahor na celé bežné metre.

Kontaktná vysokodifúzna fólia
Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu krytiny. Celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 75 (m2). Udáva sa v m2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia (1 balenie = 75m2).

Asfaltový pás okolo komína
Používa sa namiesto oplechovania komína. Udáva sa v bežných metroch podľa rozmerov komína.

Ochranný a vetrací pás proti vtákom
Používa sa proti vniknutiu hmyzu do priestoru pod krytinou. Umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Udáva sa v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania.

Vetrací hrebeň
Ochrana pred lístím a drobnými zvieratami.

Opravný lak a spray
Používa sa na zatieranie prípadných škrabancov spôsobených pri preprave alebo montáži.

Prestupová manžeta
Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény ). Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.

Strešný výlez
Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov. Mali by vzbudzovať jednotu so strechou a nepôsobiť akoby na nej bola diera. Je dôležité, aby vytvorili harmóniu s klampiarskym detailom i strešným plášťom.

Fotogaléria - klikni na obrázok pre zväčšenie
Cena tovaru

Cena produktov tohto typu tovaru sa zvykne meniť v závislosti od cien vstupných materiálov na svetovom trhu. Práve preto sa tento tovar naceňuje na báze cenových ponúk, ktoré si u nás vyžiadate. Žiadosť o cenovú ponuku môžete vykonať telefonicky, alebo elektronicky (e-mailom), prípadne vyplnením kontaktného formulára nižšie. Skladom držíme štandardné typy strešných doplnkov. Pri žiadosti o cenovú ponuku s rozmerom na mieru nám veľmi pomôžu nasledovné údaje: typ strešného doplnku, farba a množstvo.

Potrebujete získať viac informácií ? Vyplňte kontaktný formulár.

Tip

Tip

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ TOVARU

Pri tomto tovare je možné objednávku zrealizovať aj telefonicky, alebo elektronickou formou (klasickým spôsobom - napísaním e-mailu). Nakoľko sa jedná o skladovo obmedzený tovar (iba štandardné najviac používané druhy), ale aj zákazkovú výrobu, v tomto prípade je nutné uhradiť zálohu (prípadne celú sumu) pred samotnou výrobou (dodaním). Pri objednávke je potrebné zadať všetky vaše údaje a kontaktné telefónne čísla. Prvý voľný pracovník vás na základe telefonického rozhovoru (prípadne elektronickou formou) bude informovať o termíne dodania. Zvyšnú platbu (neplatí pri uhradení celkovej sumy) realizujete na mieste (kuriérovi), ktorý vám odovzdá aj príslušné dokumenty k danému objednanému tovaru. Tento tovar je možné zakúpiť aj na splátky.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky